System e-learningowy służby cywilnej
Hasło musi składać się z co najmniej:
- 8 znaków,
- 1 liczby,
- 1 małej litery,
- 1 dużej litery,
- 2 niestandardowych niesąsiadujących ze sobą znaków.
wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szefa Służby Cywilnej, adres: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu przeprowadzenia procesu rejestracji (lub reaktywacji konta), korzystania z zasobów systemu (kursów e-learningowych) oraz potwierdzania aktywności (wydawania certyfikatów). Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych Administrator danych: Szef Służby Cywilnej, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa adres e-mail: dsc@kprm.gov.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, adres e-mail: IOD@kprm.gov.pl. Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rejestracji (lub reaktywacji konta) w Systemie e-learning KPRM, korzystanie z jego zasobów (kursów e-learningowych) oraz potwierdzanie aktywności (wydawanie certyfikatów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rejestracji, korzystanie z zasobów systemu (kursów e-learningowych) oraz potwierdzanie aktywności (wydawanie certyfikatów). Odbiorcy danych osobowych Dane zostaną powierzone do przetwarzania na podstawie umów z podmiotami. Dane mogą być również przekazane organom publicznym lub innym podmiotom, które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, przeniesienia danych do innego Administratora danych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.